Lääne-Virumaa Epilepsiaühendus

Ühing asutati 06.12.2000 aastal

Ühingu eesmärkideks on:

  • Epilepsiahaigete ja nende hooldajate huvide kaitsmine
  • Epilepsiaalaste teadmiste levitamine, seminaride, õppuste, kogunemiste korraldamine
  • Epilepsiaalaste uuringute ravi ja sotsiaalhoolduse korraldusele kaasaaitamine
  • Ühingu liikmete tegevuse koordineerimine, koostöö tegemine teiste ühingutega, Eesti Epilepsialiiduga, Puuetega Inimeste Kojaga

Ühing koondab ühesuguse haiguse ja huviga inimesi, kes tunnistavad epilepsialiidu eesmärki ja põhikirja. Ühingusse kuuluvad haiged ja nende toetajad .

Meie tegevus:

Oleme korraldanud  ühiseid teabepäevi arstidega ja Liidu esindajatega. Oma liikmeid harime vaimselt  läbi loengute ja teabepäevade korraldamise teel. Näiteks on toimunud loenguid:

  • Tasuta õigusabi juristidelt Õigusabi Büroost „ Juriidiline teabepäev“
  • Päästekeskuse juhataja loeng. Räägiti suitsuandurist ja selle õigest paigaldamisest , hooldusest ja kontrollimisest. Saime teavet esmastest tulekustutusvahendidest ja hädaabi numbritest, tulekollete korrashoiust ja õigest kütmisest.
  • Loeng „Lumerohke ja külm talv“. Lektor A.Puusepp Rakvere Haigla Kiirabi meedik.

Samuti oleme aidanud parandada füüsilist vormi veeteraapia abil. Oleme igal aastal külastanud veekeskuseid, varem Vinni ujulat ja viimastel aastatel AQVA veekeskust.

Meil on olnud ka toredad ja meeldejäävad ekskursioonid:

  • Külastasime ilusal kevadpäeval Toolse Jaanalinnu farmi. Tutvusime jaanalindude eluga ja imetlesime neid võimsaid olendeid. Peale ringkäiku asusime kehakinnitama suveköögis, sealsamas looduskaunis paigas. Meile pakuti omletti, mis oli tehtud jaanalinnumunadest ja kuuma teed meega ravimtaimedest.
  • Palmse mõisa külastus koos giidiga. Oli huvitav ja hariv ekskursioon ning  peale seda lõunatasime ühiselt Palmse mõisa keldribaaris.
  • Oleme ka jõuluaega koos tähistanud jõululõunaga ja kingipakkide vahetamisega.

Aktiivse puhkuse eest hoolitseb Eesti Epilepsialiit. Liidu korraldatud suvelaagrid looduskaunis Kauksis Peipsi järve ääres on väga meeldejäävad ja kosutavad. Seal kohtuvad omavahel inimesed Eesti erinevatest piirkondadest.Toimuvad kohtumised arstidega, kuulatakse uudiseid epilepsia ravi osas ja vahetatakse infot ühingute töödest ja tegemistest. Kõige oodatumad on ühised grilliõhtud ja mängud ning viktoriinid. Võitjad saavad auhinnad liidu poolt.  Suvelaagri õnnestumisele aitavad kaasa ka ühingud, organiseerides huvipakkuvaid tegevusi inimestele. Meie ühingu liige  ja lapsevanem Anne viib läbi juba mitmendat aastat laagris kunsti ja joonistamise töötuba lastele. Liidu poolt on  lastele ka auhinnad . Nauditakse puhkust rannas ja veemõnusid järves.

Kui sa soovid meiega ühineda või soovid enam infot meie tegevuse kohta, siis kirjuta meile: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.