Tallinna Epilepsiaühendus

On asutatud 18.septembril 1994.a. Tallinnas määramata ajaks.

Ühenduse eesmärgiks on epilepsiahaigete ja nende hooldajate inim-,kodaniku-,sotsiaalsete ja majanduslike ja huvide kaitsmine. Epilepsiaalaste teadmiste täiendamine ja levitamine, uuringute, ravi korraldusele kaasaaitamine, koordineerida ja toetada liikmeskonna aktiivsust ühenduse – ja kultuurielus.

Ühendame epilepsiahaigeid, nende hooldajaid, pereliikmeid ja teisi ühenduse eesmärkidest huvitatud isikuid.

Ühendus kuulub Eesti Epilepsialiidu  ja Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmeskonda.

 

Kui soovid astuda meie liikmeks ja saada enam infot meie ürituste kohta, võta ühendust: telefon 655 7289 või This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.