Tartu Epilepsiaühendus

Tartu Epilepsiaühenduse ellukutsujateks olid Tartu Lastekliiniku arstid prof Tiina Talvik, dr Anneli Beilmann, dr Aita Napa ja dr Matt Mägi. Ühenduse asutamiskoosolek toimus19.oktoobril 1996. a. Tartu Lastekliinikus.

Tartu Epilepsiaühenduse tegevust juhtis kahel esimesel aastal Ene Kallaste. Alates 1998.a novembrist esindab ühendust Reet Sööt.

Ühenduse liikmeteks võivad olla nii epilepsiaga isikud, kui ka epilepsiaga seotud inimesed. Tartu Epilepsiaühendusse kuulub 58 liiget Tartust ja Tartu maakonnast. 

Tartu Epilepsiaühenduse eesmärgiks on epilepsiaga seotud inimeste koondamine, et ühiselt tegutsedes teadvustada üldsusele epilepsia olemust ja esmaabi andmist, tuua epileptik kodust välja, aidata kaasa tema sotsiaalse kindlustunde tagamisele.

Ühenduse liikmed käivad koos üks kord kuus igal teisel laupäeval. Toimub kas korraline koosolek Tartu Lastekliiniku auditooriumis või projektipõhine raviujumine Tartu AURA veekeskuses.

Korralistel koosolekutel on läbi viidud mitmeid epilepsiaalaseid koolitusi nagu epilepsia ja naine, epilepsia ja laps, uued epilepsiaravimid, jne. Oleme osalenud värvi- ja muusikateraapias, kuulanud huvitavaid loenguid mee kasulikkusest ja õige ravimtee valmistamisest ning läbinud Gordoni perekooli kursuse. Ühenduse lapsed on valmistanud sünnipäevakaarte, teinud siidimaali ning osalenud kahel jõuluetenduse ettevalmistamisel ja esitamisel. Oleme külastanud zoloogiamuuseumi ning teatrit, korraldanud pikniku pargis ja matka Jäneserajal, läbinud lauakommete kursuse restoranis Lemuuria.

Suvel on oodatud Eesti Epilepsialiidu suvelaager Kauksis, kus on võimalus kohtuda Eesti teiste piirkondade epileptikute ja nende pereliikmetega. Koos saab teha lõket, küpsetada vorsti, võistelda ning kuulata huvitavaid loenguid.

Detsembris võtame möödunud aasta kokku meeleoluka jõulupeoga, kust ei puudu ka jõulupäkapikk kingikotiga.

 

Kui sa soovid meiega liituda või meie tegevusest enam teada saada, võta julgelt ühendust This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.