Viljandimaa Epilepsia Ühing

Ühing asutati 1994. aasta jaanuaris. Ühingu asutajaks oli Päärn Hint.

Ühingu eesmärgiks on aktiivselt tegutseda, pakkuda liikmetele  kokkusaamisi, koolitusi, teabepäevi ja väljasõite, osaleda puuetega inimestele mõeldud laagrites, võtta aktiivselt osa Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoja ja Eesti Epilepsialiidu tööst.

Ühingusse kuuluvad epilepsiat põdevad inimesed, nende pereliikmed ja ka toetajasliikmed, kes tahavad ühingu töös nõu ja jõuga kaasa lüüa. Meie ühingu liikmed on väga aktiivsed, sest paljudele on see ainus koht, kus nad väljapool kodu käivad, kus neid mõistetakse, antakse nõu, sest kõige paremini oskab muredele vaadata inimene, kes on ise samas olukorras olnud. Meie ühing on väga kokkuhoidev ja jätkusuutlik, otsime ikka uusi väljundeid, et ühingu tööd veelgi paremaks saaks muuta. Meie eriline toetus kuulub esmadiagnoosi saanud inimestele, sest nemad tahavad saada kõige suuremat tuge ja infot haiguse kohta.

Üritame omaltpoolt ka meie ühiskonda paremaks muuta, et terved inimesed oleks sallivamad haigete vastu ning mõistaks ja aitaks inimesi, kes pole päris sellised nagu nemad ise. Katsume kaasata ka oma ühingusse õpetajaid, kelle klassis käivad epilepsiat põdevad lapsed.

Tugiisikute kaudu oleme teavitanud enamusi Viljandimaa perearste ja ka eriala arste meie ühingu olemasolust. Levitame Eesti Epilepsialiidu poolt välja antud teatmikku «Mis on epilepsia?»

Ühing on olnud väga aktiivne alates asutamise aastast.

Meil on kindlad traditsioonid:

a) Kokkusaamised iga kuu, kus räägime elust-olust, maailma asjadest teeme tulevikuplaane, mõtleme välja erinevaid projekte;

b) Igal aastal korraldame vähemalt ühe väljasõidu tutvumaks erinevate võimalustega, kuidas oma tervist hoida ja paremaks muuta;

c) Igal suvel võtame osa Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoja terviselaagrist;

d) Meie jaoks on eriline laager Eesti Epilepsialiidu laager, kus on koos kõik meie ühingud üle Eesti ja seal on igati vahva saada kokku vanade sõpradega ja luua uusi tutvusi, samuti saada uusi kogemusi ja teadmisi;

e) Suuremaid tähtpäevi, nagu jõulud jms, peame pidulikumalt, samuti tähistame oma ühingu sünnipäeva, peame meeles oma ühingu asutajaid nende tähtpäevadel, tähistame puuetega inimeste päeva.

 

Kui sa tahad meie liikmeks astuda või enam info saada, kirjuta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.