Võrumaa Epilepsiaühendus

Võrumaa Epilepsiaühenduse asutatamiskoosolek toimus 05. aprillil 2003 Epilepsialiidu eestvedamisel, 12 asutajaliikmega. Põhikiri on kinnitatud 17. septembril 2003. Juhatus on kolme liikmeline.

Ühenduse liikmeteks võivad olla nii epilepsiahaiged, nende hooldajad ja vastava ala spetsialistid. Hetkel on Võrumaa Epilepsiaühenduses 22 liiget Võru linnast ja maakonnast.

Võrumaa Epilepsiaühenduse eemärkideks on:

  • epilepsiaalaste teadmiste levitamine ;
  • Võrumaa epilepsiahaigete ja nende hooldajate huvide sotsiaalne kaitse;
  • sotsiaalhoolduse paremale korraldamisele kaasaaitamine; 
  • epilepsiaalaste uuringute ja ravi paremale korraldamisele kaasaaitamine.

Ühenduse liikmed käivad koos üks kord kvartalis.Aastate jooksul onn läbi viidud mitmeid epilepsiaalaseid koolitusi: nt epilepsia ja laps, uued ravimid jne. Iga-aastasel kevadisel koosolemisel teeme kokkuvõtteid eelnevast aastast.

Lisaks oma siseüritustele võtame osa kõikidest Võrumaa Puuetega Inimeste Koja korraldatud  üritustest: kepikõnnipäev, suvepiknik, puuetege inimeste päev.

Kõige tähtsamaks ürituseks peetakse suvel toimuvat Kauksi laagrit, kus kohtutakse üle Eesti saabuvate teiste epilepsiahaigetega, ja  väga oodatud on jõulupidu, kus istutakse koos, loetakse päkapikule salme, lauldakse ja laual on maitsev jõulusöök. Seal tehakse ka plaanid uueks aastaks.