Tegevuste lühikokkuvõte 2012. aastal

Eesti Epilepsialiit (EEL) on mittetulunduslik organisatsioon, kuhu kuulub 11 juriidilist isikut  ehk meie allorganisatsiooni, kellega liit teeb äärmiselt tihedat koostööd kõigi oma projektide läbi viimisel.

EEL juhatusse kuulub 4 liiget, kellest kolm on ühingute juhid. Liidu igapäeva tegemistel hoiab silma peal tegevjuht, kodulehekülje eest vastutab veebilehe haldaja ja majandusaasta aruande tegemise eest raamatupidaja. EELi peakorter asub Tartus.

Epilepsialiidu eesmärk on anda teavet üksnes epilepsiast kui haigusest, tema ravist, kaasnevatest ohtudest jm, aidata aktiivselt kaasa oma liikmsorganisatsioonide arengule, toetada nende liikmeid, anda nõu ja abi väga mitmekesistel teemadel (nt sotsiaalabi, tööle saamise võimalused, esmaabi, ohutus, aga ka majanduslik toimetulek, suhtlemine ametnikega jne).

2012 aastal lõppes  juhendmaterjalide publitseerimine ja toimus laiali jagamine. Juhendmaterjalid ja hoogude päevikud jaotati koostöös allorganisatsioonidega kõigisse suurematesse haiglatesse. Lisaks avaldati nad elektroonilises versioonis Eesti Epilepsialiidu ja Eesti Haigekassa kodulehekülgedel.

Suvel toimus traditsiooniline Õppe- ja puhkelaager, mis on aastaid andnud võimaluse kohtuda sarnase saatusega inimestel, vahetada omavahel kogemusi ning aidata esmadiagnoosituid. Laagris toimus seminar, mis keskendus internetisõltuvusele, selle ära tundmisele. Lisaks toimus kunstilaager lastele ja noortele, mis õpetab eneseväljendamist läbi loovuse ja kunsti. Internetisõltuvus ja selle ära tundmine on niivõrd olulised teemad, et pidasime vajalikuks teha eraldi koolitus organisatsiooni juhtidele ja esindajatele. Lisaks internetiohtudele käsitleti põhjalikumalt ka meediaga suhtlemist, millised on mõlema poole õigused ja kohustused, kuidas anda intervjuud jne.

Sügisel jätkusid infopäevad. Nende korraldamise põhiraskuse võtsid enda peale Eesti Epilepsialiidu allorganisatsioonid. Muuhulgas tutvustati ka uusi juhendmaterjale.

Aasta teine pool algasid ettevalmistused Eesti Epilepsialiidu 20. juubeli tähistamiseks 2013. aastal. Püüdsime leida sponsorid, ettevalmistusena broneeriti ruumid, koostati kava, kujundati kutsed jm.

 

Koostööpartnerid (olulisemad), lisarahastajad

EEL olulisemad koostööpartnerid on meie allorganisatsioonid, kohalikud puuetega inimeste kojad, EPIKoda, EPIFond, Eesti Epilepsiavastane Liiga ja L. Puusepa nim Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts.

2012 aasta lisarahastajatena tuleb märkida Eesti Haigekassat, Hasartmängumaksu Nõukogu, GalxoSmithKline, Rocher Eesti ja eraannetajad. Laagri auhinnad panid välja Arhiivikeskus AS ja KLG Eesti AS.