Eesti Epilepsialiidu 2011 aasta tegevusest

 

Eesti Epilepsialiit on mittetulunduslik organisatsioon, kuhu kuulub 11 juriidilist isikut  ehk meie allorganisatsiooni, kellega liit teeb äärmiselt tihedat koostööd kõigi oma projektide läbi viimisel. Rõõm on tõdeda 2011 aasta lõpus, et mõni vähem aktiivne allorganisatsioon on uute liikmete abil taas jalule tõusnud.

Epilepsialiidu eesmärk ei ole anda teavet üksnes epilepsiast kui haigusest, tema ravist, kaasnevatest ohtudest jm, vaid aidata aktiivselt kaasa oma liikmsorganisatsioonide arengule, toetada nende liikmeid, anda nõu ja abi väga mitmekesistel teemadel (nt sotsiaalabi, tööle saamise võimalused, esmaabi, ohutus, aga ka majanduslik toimetulek, suhtlemine ametnikega jne).

 

2011 toimusid liidu eestvedamisel järgmised tegevused:

Aasta algas põhjaliku ettevalmistusega leidmaks rahalisi vahendeid epilepsiaga patsientide juhendmaterjalide uuendamiseks. Meie eelmine juhend oli koostatud 2007 aastal ning kolme-nelja aastaga tekkis vajadus juhendite uuendamiseks ja täiendamiseks. Veebruaris haigekassale tehtud taotlus sai positiivse vastuse juuni lõpuks ning septembriks jõudsime ka lepingu allkirjastamiseni. Paraku sellise kiiruse peale oli muutunud kogu meie algne finantsplaan ning tuli hakata taotlema lisarahasid. Sügisel saime abi hasartmängumaksu nõukogult, veel puudu olevat summat otsime 2012 aastal.

Märtsis toimus kolmepäevane koolitus digitaalse dokumentatsiooni haldamise osas. Läbiviijaks olid OÜ Digidoc ja OÜ Arhiivikeskuse eksperdid. Kuna teema on suur ja lai, sai tehtud jätkukoolitus sügisel. Kuna meie olime koolitusest vaimustatud, siis on kerkinud päevakorda laiendada koolitust väljapoole Epilepsialiitu. Seda enam, et käesolevast aastast on muutunud Arhiiviseadus, Arhiivi eeskiri ning dokumendi halduse süsteemid. Ning kuigi meil dokumente ei teki nii märkimisväärsel hulgal, on teadmised antud valdkondadest äärmiselt vajalikud.

Märtsis toimus ka Eesti Agrenska Fondi juhtimisel suur epilepsia teabepäev Tartus. Lisaks osalesid meie lektorid täiendkoolituste programmide raames ettekannetega õdedele, sotsiaaltöötajatele.

Aprillis viisime koostöös haigekassa Tartu osakonnaga läbi teabepäevad. Seekord meie Lõuna-Eesti piirkonnas. Teemaks oli ravikindlustus, patsientide õigused ja kohustused ning haigekassa poolt rahastatavad hüvitised.

2010 aastal toimus esimest korda raamatupidamise ja majandusaasta aruande koostamise koolitus meie allorganisatsiooni juhtidele. Arvestades muutuvat seadsuandlust, pidasime sama koolituse kordust vajalikuks ka 2011 aastal. Koolitus toimub praktilise tööna, mille käigus tehakse reaalselt valmis majandusaasta aruanne, kinnitatakse see ja edastatakse MTAle.

Juulis toimus õppe- ja puhkelaager. Laagri eesmärk on anda liidu erinevate allorganisatsiooni liikmetele võimalus omavahel kohtuda, uuendada ja saada uusi tuvusi, puhata, sportida. Juba mitmendat aastat on kõigil soovijatel lastest vanaemade-isadeni koos kunstiõpetajaga võimalus proovida oma kätt kunstivallas kasutades oma loovust ja looduses leiduvaid materjale. Käesoleval aastal toetas seda Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Britsh Council, misõttu oli meil tunduvalt paremad ja laialdasemad võimalused loovuse arendamiseks. Kuid lisaks oleme laagris alati organiseerinud ka vähemalt ühe, reeglina siiski kaks seminari. 2011 aastal saabusid meile külalised Soome Epilepsiaühingust, kes tegid ka ühe kahest ettekandest.

Augustis osales meie esindaja rahvusvahelisel epilepsia konverentsil.

Sügisel viidi Epilepsialiidu allorganisatsioonide eestvedamisel läbi infopäevad. Infopäevade teemad otsustavad meie allorganisatsioonid, sest neil on kõige parem ülevaade, millisest infost tuntakse enam puudust, liidul on siin ennekõike soovituslik ja toetav roll, aidates ennekõike kaasa lektorite ja ruumide leidmisega. Lõppenud aastal keskenduti suurel määral tervislike eluviiside, loodusravi, vesiravi jm tutvustamisele.

Ning aasta kokkuvõtte lõpetuseks on ka rõõm tõdeda, et alates 2012 aasta algusest sai Eesti Epilepsialiit koos uue aasta saabumisega ka endale uue logo. Antud logo on võimalik imetleda Eesti Epilepsialiidu kodulehel.