10. aprillil kell 13 algab Tallinna Puuetega Inimeste Koja poolt
korraldatud mess „Invamess 2014", mille eesmärgiks on suurendada
puuetega inimeste, nende pereliikmete ja valdkonna spetsialistide
teadlikkust teenustest ja toodetest, mis aitavad parandada puuetega
inimeste igapäevast toimetulekut.

Neljandat korda toimuval messil on esindatud üle 30 organisatsiooni,
kelle väljapanekud hõlmavad nii õppimisvõimalusi, puuetega inimeste
ühingute tegevust, abivahendi- ja meditsiinitooteid,
rehabilitatsiooniteenuseid jpm osas.

Messi käigus toimuvad mitmed infotunnid, mille teemadeks on
töövõimetusreform, omastehooldus, vaimse tervise hoidmine ja probleemide
ennetamine. Õpitubades arutletakse puuetega noorte väljakutsetest
tänapäeval, õpitakse kuidas turvaliselt internetti kasutada ning
viipekeele huvilistel on võimalik selgeks õppida lihtsamad viiped.

Mõlemal päeval on külastajatel võimalik saada sotsiaaltöötajate käest
teavet puuetega inimestele suunatud toetustest ja teenustest Tallinnas,
toimetulekutoetuse alast nõu, võlanõustamist ning teavet abivahendite
soetamiseks. Eesti Patsientide Esindusühingu juristid pakuvad õigusalast
nõustamist. Puuetega laste vanematel on võimalik saada
kogemusnõustamist. Lastevanemad saavad soovi korral jätta oma lapsed
lastehoidu. Hoovimajas on võimalik juhendajate eestvedamisel õppida
pinget ja stressi vabastavaid harjutusi ning tervendada oma keha ja elu
meeleseisundite ja mõtete muutmise abil.

Invamess toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.

Mess on avatud 10. aprillil kell 13-19 ning 11. aprillil kell 11-17.

Külastajatele on mess tasuta.

Messi ajakava ja täiendav info: http://www.tallinnakoda.ee/1,201

Messi läbiviimist toetavad Tallinna Linnavalitsus, Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuamet, Hasartmängumaksu Nõukogu, Nordecon AS, Kaubamaja AS ja
AS Tallink Grupp.

2012. aastal toimunud Invamessi külastas 2 päeva jooksul üle 600 inimese.

Invamessi korraldava Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on
kaitsta ja esindada puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda on
katusorganisatsiooniks 22-le Tallinna puuetega inimeste ühingule.
Tallinnas on kokku üle 26 000 puudega inimese, kellest 4600 kuulub Koja
liikmesorganisatsioonidesse.

Lisateave:

Tauno Asuja
tegevjuht
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Tel: 52 56 560, 655 4161
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
http://www.tallinnakoda.ee