11. novembril 2014 kell 10.30 – 13.30  toimub Eesti Puuetega Inimeste Koja ruumides (Toompuiestee 10, Tallinn) ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni Eesti esimese aruande tööversiooni tutvustav seminar.

Sotsiaalministeerium on jõudmas lõpusirgele ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni aruande tööversiooni koostamisega. Soovime senitehtut tutvustada ning ühiselt arutada artikleid ja küsimusi, mis teile enam huvi pakuvad või mille rakendamisega teie arvates Eestis kõige rohkem probleeme on. Kohtumise sisu paremaks planeerimiseks palume teie tagasisidet, milliseid artikleid ja teemasid peate vajalikuks laiemas ringis arutada. Ettepanekud palume saata Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunikule Eha Lannesele (e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Nädal enne kohtumist saadame seminari täpsema päevakava ja aruande eelnõu teksti, et saaksite sellega tutvuda. Kirjalikke kommentaare ja täiendusettepanekuid aruande eelnõu tekstile ootame 14. novembrini 2014.

Seminari kohtade arv on piiratud. Soovist seminaril osaleda palume anda teada 4. novembriks elektroonilise registreerimisvormi kaudu: http://kysimustik.sm.ee/. Registreerimisel palume lisaks enda nimele märkida ka organisatsiooni nimi ja kontaktandmed. Jätame endale õiguse vajadusel piirata ühest organisatsioonist osalejate arvu selleks, et kõik osaleda soovivad organisatsioonid saaksid esindatud.

Seminaril on viipekeeletõlge.

Lugupidamisega

Hoolekande osakond

Sotsiaalministeerium